hiệu trưởng

Hiệu trưởng,võ sư Vịnh Xuân nói chuyện 'bọn trẻ con'

Hiệu trưởng,võ sư Vịnh Xuân nói chuyện ‘bọn trẻ con’

Viết ngày bởi

Thích xưng “mình” với người đối thoại, thích gọi học sinh trong trường là “bọn trẻ con”, không ngần ngại dùng những tính từ mạnh như “ngu”, đau khổ”… thầy Lương cởi mở và hồn nhiên nói về những “cái xấu” của mình cũng như nói về “công trạng”. Một cuộc nói chuyện như dự […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!