hiv

Hướng dẫn Sơ cứu khi bị tấn công bằng kim tiêm nhiễm HIV

Hướng dẫn Sơ cứu khi bị tấn công bằng kim tiêm nhiễm HIV

Viết ngày bởi

Gần đây có một số đối tượng nghiện ma túy sử dụng kim tiêm tấn công người thi hành côngvụ hoặc đi “xin đểu”. Thực tế đã có người bị bọn xấu đâm kim tiêm khi chống cự lại các hành vi trấn lột. Trong trường hợp này cần phải làm gì để đề phòng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!