hồ sơ

Lật lại hồ sơ cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long

Lật lại hồ sơ cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long

Viết ngày bởi

“Ngôi sao võ thuật họ Lý đột ngột ra đi” – một ngày tháng 7 cách đây gần nửa thế kỷ, các báo Hong Kong chạy dòng tít lớn trên trang nhất. Đến ngày nay, báo giới cũng như giới võ thuật tốn không ít giấy mực nhằm làm sáng tỏ cái chết bí ẩn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!