hòa thượng thích giác quang

Người tu hành xem bói toán, dùng bùa ngải có đúng giới luật hay không?

Người tu hành xem bói toán, dùng bùa ngải có đúng giới luật hay không?

Viết ngày bởi

Con là một phật tử ở miền Bắc rất thích đi chùa nhưng càng ngày con càng cảm thấy chán nản vì không biết nên đi chùa nào cho thích hợp vì đi đâu cũng nghe chuyện thị phi. Con không thích những chuyện mê tín dị đoan hay muốn nghe những chuyện không hay […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!