hòa thượng thích trí quảng

Ý nghĩa tụng kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư

Ý nghĩa tụng kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư

Viết ngày bởi

Trí tuệ con người phải kèm theo lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích cho nhân loại. Xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Phật Dược Sư phát nguyện phát huy hiểu biết cao nhất để phục vụ cho người dân ở đó được hưởng cuộc sống sung sướng nhất. Thế […]

Ý nghĩa tụng kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư - HT.Thích Trí Quảng

Ý nghĩa tụng kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư – HT.Thích Trí Quảng

Viết ngày bởi

Trí tuệ con người phải kèm theo lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích cho nhân loại. Xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Phật Dược Sư phát nguyện phát huy hiểu biết cao nhất để phục vụ cho người dân ở đó được hưởng cuộc sống sung sướng nhất. Thế […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!