Hoàng Ngọc Bảo

Ông già thích chết thách thức các nhà ngoại cảm

Viết ngày bởi

“Tôi tin rằng, chuyến đi của tôi sẽ vô cùng thú vị và tôi sẽ trở về lành lặn về nhà ngoại cảm . Nếu tôi không thể trở về được thì chứng tỏ các nhà ngoại cảm hoàn toàn chẳng có khả năng gì…” – ông Bảo khẳng định. Thách đấu với các nhà […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!