hoàng phi hồng

Hoàng Phi Hồng thực sự là ai?

Viết ngày bởi

 Lý Liên Kiệt từng ‘làm mưa làm gió’ với loạt phim Hoàng Phi Hồng, nhưng thực sự nhân vật Hoàng Phi Hồng là ai ngoài đời? Hoàng Phi Hồng tên thật là Hoàng Tích Dương, tên chữ là Đạt Vân. Ông sinh năm 1847 tại Phật Sơn, Quảng Đông – cái nôi võ thuật miền […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!