Hoàng Sa

Hoàng Sa và Trường Sa trong tâm linh người Việt

Viết ngày bởi

Dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước đã sớm nhận ra một sự thật rằng “văn hoá còn dân tộc còn”, từ đó chủ quyền lãnh thổ cùng với độc lập dân tộc cũng sẽ mãi mãi vững bền. Nhưng điều đó chỉ có thể khi cả dân tộc đoàn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!