Hoàng Vĩnh Giang

Phút giây cận kề cái chết của Lý Tiểu Long Việt Nam

Phút giây cận kề cái chết của Lý Tiểu Long Việt Nam

Viết ngày bởi

Vì luyện nội công Vịnh Xuân quyền không đến nơi đến chốn, võ sư Hoàng Vĩnh Giang suýt bỏ mạng trên đất Ukraine năm 1980. Hoàng Vĩnh Giang ngày đó là ai? Là người biết Vịnh Xuân quyền không đến nơi đến chốn. Phải khẳng định như vậy. Nhưng bằng khả năng truyền đạt trên […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!