hối lộ

Quan chức TQ dùng phong thủy tiến thân

Viết ngày bởi

Những người nông dân biểu tình vì bị chiếm đất đai, các cô nhân tình bị bỏ rơi tìm cách trả thù, nhân viên điều tra săm soi tìm kiếm tội tham nhũng… Với các quan chức hàng đầu ở các cơ quan đất đai Trung Quốc, đây được coi là lời giải thích cho “chướng khí” […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!