Hồn

Hồn ma hiện lên từ đáy biển

Viết ngày bởi

Khi nào mà các đại dương vẫn còn những lợi gân nối liền các phần khác nhau của Đế quốc Anh thì chúng ta vẫn sẽ không tránh khỏi những chuyện hoang đường. Vì linh hồn người ta tự để cho bị khuấy động bởi nước, cũng giống hệt như nước phải vâng theo mặt […]

Hồn Lạc Long Quân nói về dòng tộc Việt

Viết ngày bởi

Nhân danh Hồn Lạc Long Quân cho biết rằng, Gốc Tổ trực tiếp của Mẹ Cha Âu – Lạc là Trời Đất, chứ không phải từ Kinh Dương Vương; tất cả những gì có liên quan đến đền thờ và mồ mả thủy tổ Kinh Dương Vương hiện có ở Việt Nam đều do giặc […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!