hòn đái biết hút thuốc

Cục đá biết hút thuốc bí ẩn ở Trung Quốc

Viết ngày bởi

Cục đá có thể hút hết 1 điếu thuốc trong vòng chưa đầy 5 phút. Anh Luo Yuanshui sống ở Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc mới đây đã công bố trước giới truyền thông về một cục đá kỳ lạ mà anh sưu tầm được. Đó là một cục có thể hút hết điếu thuốc bất […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!