hồn ma công nương diana

Hồn ma công nương Diana

Hồn ma công nương Diana

Viết ngày bởi

 Một đoạn video mới đây được đăng tải cho thấy rõ một bóng ma xuất hiện, và bất ngờ hơn, ngoại hình của hồn ma này giống hệt công nương Diana. Một nhóm khách du lịch người Trung Quốc đã quay lại những hình ảnh về các cửa sổ bằng kính tại Scotland, nhưng đã […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!