hồn ma thai nhi

Chuyện tâm linh thần phật ở phòng nạo thai

Chuyện tâm linh thần phật ở phòng nạo thai

Viết ngày bởi

‘Trước mỗi lần cầm dụng cụ nạo hút thai lên, tôi luôn khấn nhỏ với những sinh linh trong bụng của những bà mẹ kia rằng: hãy thông cảm cho bác nhé, thế giới tâm linh , bác không muốn làm vậy . Nhưng vì bố mẹ cháu có lý do riêng, không thể giữ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!