Hồn Vua Quang Trung

Hồn Vua Quang Trung nói về tu đạo

Hồn Vua Quang Trung nói về tu đạo

Viết ngày bởi

Chúng tôi vừa nhận được một bài thơ giáng bút nhân danh Hồn Vua Quang Trung. Đây là điều đặc biệt, vì trước nay Ngài chưa từng đọc bài nào cho bà Phạm Thị Xuyến ghi. Đáng chú ý là trong bài này có đưa lại lời của một vong sư, do tu sai nên […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!