hồng quyền

Triệu Khuông Dẫn và câu chuyện Hồng Quyền

Viết ngày bởi

Sau sự kiện Đường Thái Tông Lý Thế Dân hậu đãi chùa Thiếu Lâm và để lại bút tích tại bia đá ở cổng chùa cho đến nay vẫn còn, các vị hoàng đế Trung Hoa sau này cũng đều có cùng chung cảm hứng đến Thiếu Lâm tự để bày tỏ uy danh của […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!