HT Thích Thanh Từ

Tu có chuyển được Nhân quả không?

Tu có chuyển được Nhân quả không?

Viết ngày bởi

Từ lâu, chúng ta thường nghe nói gieo nhân nào thì chịu quả nấy, tức là ai tạo nhân gì thì phải thọ quả báo đúng như vậy, không sai. Song, trong kinh Phật có dạy như vậy không? Đây là điều mà chúng ta phải tìm hiểu cho tường tận, vì đa số người […]

Đọc tụng Kinh sao cho đúng

Đọc tụng Kinh sao cho đúng

Viết ngày bởi

Chúng ta tụng kinh hằng ngày cũng khá quan trọng, chính vì vậy các Phật tử nên tìm hiểu để biết cách tụng kinh sao cho đúng nhé! “…Chúng ta ngày nay chỉ đọc tụng mà không đúng như lời Phật dạy để tu hành, cho rằng đọc tụng nhiều là tu nhiều. Tu và […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!