hướng dẫn lập bàn thờ ông địa

Cách lập Bàn thờ Thần tài -  Ông địa

Cách lập Bàn thờ Thần tài – Ông địa

Viết ngày bởi

Theo sơ đồ dưới ta thấy : Trong cùng bàn thờ , dán trên vách là một tấm Bài vị như đã nói ở phần trên . Hai bên, bên trái ( từ ngoài nhìn vào ) là ông Thần tài , bên phải là Ông Địa . Ở giữa hai ông là một hũ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!