hướng dẫn sạc laptop

Cắm sạc laptop khi pin đã đầy có gây hại không?

Cắm sạc laptop khi pin đã đầy có gây hại không?

Viết ngày bởi

Máy tính xách tay là một thiết bị đắt tiền và cũng dễ bị hỏng hóc nên việc bảo vệ chúng là điều rất cần thiết. Chúng ta thường tìm cách bảo vệ laptop và giảm bớt hư hại khi làm rơi bằng một chiếc cặp tốt, tránh nước rơi vào máy khiến linh kiện […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!