hương linh

Cúng cơm hương linh có ăn được không?

Cúng cơm hương linh có ăn được không?

Viết ngày bởi

Nghi lễ cúng cơm mang nhiều ý nghĩa nhưng thực tế rất ít người biết được là hương linh có được hưởng thụ hay không? Và việc hưởng thụ sẽ như thế nào? Hỏi: Mẹ tôi mới mất được hơn hai tuần. Gia đình tôi đã thực hiện tang lễ cho mẹ theo nghi thức […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!