huyền thoại

Tuyệt kỹ võ công thuần Việt huyền thoại

Viết ngày bởi

200 năm trước, có một tuyệt kỹ võ công của dân tộc đã được lưu truyền rộng rãi trong dân gian như một vũ khí chống thú dữ, giặc ngoại xâm, như một chữ đạo để người đời tu tâm dưỡng tính. Huyền thoại một tuyệt kỹ võ công Trong một lần công tác, chúng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!