John F. Kennedy

Những món đồ kỳ quặc nhất từng bị hải quan thu giữ

Những món đồ kỳ quặc nhất từng bị hải quan thu giữ

Viết ngày bởi

Ngoài vũ khí trái phép, tiền giả, ma túy, giới chức hải quan tại các sân bay và cửa khẩu khắp thế giới còn phát hiện và thu giữ những món đồ kỳ quặc trái phép được hành khách mang theo. Hàng nghìn con sâu sấy khô bị các nhân viên hải quan thu giữ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!