kết hôn

Xem tuổi kết hôn phù hợp với bạn

Viết ngày bởi

Trong phần này các bạn tham khảo tuổi để kết hôn theo Thập nhị Địa chi: Tam hợp, Tứ hành xung, Tứ tuyệt, Lục hợp, Lục xung, Lục hại, kết hợp với Thập Thiên can hợp khắc và Ngũ hành nạp âm sinh khắc.           Thập nhị Địa chi: Tam hợp […]

Xem tuổi nam nữ kết hôn lập gia đình có hợp

Viết ngày bởi

Trong phần này các bạn tham khảo tuổi để kết hôn theo Thập nhị Địa chi: Tam hợp, Tứ hành xung, Tứ tuyệt, Lục hợp, Lục xung, Lục hại, kết hợp với Thập Thiên can hợp khắc và Ngũ hành nạp âm sinh khắc.         Thập nhị Địa chi: Tam hợp (Tốt) […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!