khâm liệm

Rợn người kỹ nghệ khâm liệm người chết

Rợn người kỹ nghệ khâm liệm người chết

Viết ngày bởi

‘Việc khâm liệm người chết phải có kỹ nghệ để thi hài để trên dương gian có khi cả 2 tuần không có mùi hôi’, ông Hoàng Viết Hùng, người có 23 năm trong nghề khâm liệm nói. Ở tuổi 54, ông Hùng đang là chủ của công ty chuyên dịch vụ mai táng Công […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!