kỉ lục Guinness

Cuộc hội ngộ của người đàn ông thấp nhất và cao nhất thế giới

Cuộc hội ngộ của người đàn ông thấp nhất và cao nhất thế giới

Viết ngày bởi

Sáng 13-11, hai người đàn ông cao nhất và thấp nhất nhất thế giới đã có cuộc hội ngộ trước tòa nhà Quốc hội ở London, nhằm kỷ niệm 60 năm ngày ra đời sách kỷ lục Guinness, đồng kỉ niệm ngày lễ kỉ lục Guinness lần thứ 10. Đây là cuộc gặp gỡ đầu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!