kĩ nữ

Bi kịch của những kỹ nữ nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa

Viết ngày bởi

Dù những kỹ nữ này có vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân nhưng cuộc đời lại vô cùng bi kịch… Vào thời phong kiến Trung Quốc, có những câu chuyện ly kỳ về cuộc đời của những kỹ nữ, họ vừa có tài vừa có sắc, nhưng cuộc đời lại vô cùng bi kịch… 1. Lý […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!