kiêng phụ nữ xông đất đầu năm

Tại sao lại kiêng phụ nữ xông đất đầu năm?

Tại sao lại kiêng phụ nữ xông đất đầu năm?

Viết ngày bởi

Trong dân gian của chúng ta thường vẫn hay kiêng phụ nữ xông đất đầu năm, vậy nhiều người hỏi nguyên cớ làm sao lai vây? Theo các cụ xưa nay vẫn kiêng phụ nữ xông đất vì phụ nữ tính âm, mà xông đất đầu năm cần dương khí vào nhà, thì năm đó […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!