kiếp sau

Những chuyện về thiện ác nghiệp báo và đầu thai kiếp sau

Những chuyện về thiện ác nghiệp báo và đầu thai kiếp sau

Viết ngày bởi

Những chuyện về thiện ác nghiệp báo và đầu thai kiếp sau. Phật dạy: “Phàm làm người ở cõi đời, sinh tử đều do nhân duyên. Do nhiều nhân duyên tạo ra gốc rễ tội lỗi…” 1. Giết lợn bị đọa vào địa ngục A Tỳ Truyện Pháp Cú kể rằng: Lúc Thế Tôn cùng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!