Kinh Địa Tạng

Làm đúng theo kinh Địa Tạng có xóa bỏ được nghiệp ác đã tạo ra không?

Làm đúng theo kinh Địa Tạng có xóa bỏ được nghiệp ác đã tạo ra không?

Viết ngày bởi

HỎI: Con xem kinh Địa Tạng Bồ Tát Phẩm thứ 6 nói rằng: Trong đời vị lai nếu có chúng sanh nào nghe đến danh tự của Địa Tạng Bồ Tát hoặc có người cung kính chắp tay lễ bái, người đó có thể vượt qua 30 kiếp tội nghiệp. Nếu có người tô vẻ […]

Tụng Kinh Địa Tạng cứu mẹ khỏi chết

Tụng Kinh Địa Tạng cứu mẹ khỏi chết

Viết ngày bởi

Vị nữ cư sĩ này trước kia mắt gần như mù chỉ trừ 2 đốm sáng nơi khóe mắt, nhờ trì tụng Kinh Địa Tạng mà nay đôi mắt được sáng lại. Thân mẫu 80 tuổi của cô bị ung thư di căn ở cổ, các bác sĩ đều “chê” và khuyên cô nên về […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!