kinh sám hối

Bài khấn nguyện Sám hối

Bài khấn nguyện Sám hối

Viết ngày bởi

Văn khấn sám hối rất cần thiết đối với quý Phật tử khi làm lễ sám hối, với lời nguyện cầu sám hối giúp chúng ta thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn! Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc: Con xin cung kính lễ lạy: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư […]

Sám hối cho tâm hồn thanh thản

Sám hối cho tâm hồn thanh thản

Viết ngày bởi

Ai cũng thế ít nhiều đều tội Chỉ khác nhau biết lỗi hay không Đời là bể khổ mênh mông Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân. Thật vậy, ai trong chúng ta cũng đã ít nhiều phạm lỗi lầm, chính những lầm lỗi này đã làm cho người khác khổ đau và chính […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!