kỷ lục châu Á

Bốn điểm tâm linh đạt kỷ lục châu Á

Viết ngày bởi

Với những đặc điểm nổi bật về kiến trúc, vật liệu, kích thước… chùa Một Cột, chùa Đồng, chùa Bái Đình, tượng chúa Giê Sus được vinh danh là 4 điểm tâm linh đạt kỷ lục châu Á. Chùa Một Cột – ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất  Chùa trông như một đóa sen […]

Tượng Phật trên núi Cấm đạt kỷ lục châu Á

Tượng Phật trên núi Cấm đạt kỷ lục châu Á

Viết ngày bởi

Sau 7 năm xác lập kỷ lục Việt Nam, tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm ở An Giang được công nhận đạt kỷ lục châu Á. Tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm được Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục châu Á. Ảnh:Duy Khang Bức tượng cao hơn 33 m […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!