ký tự đặc biệt

Những ký tự đặc biệt cực “cool” cho Facebook

Viết ngày bởi

Nếu bạn từng thích thú với những ký tự đặc biệt trên Yahoo Messenger ngày nào thì không thể bỏ qua những ký tự cực “cool” cho Facebook này. Hãy dùng chúng trên những status, comment, note…như một cách chia sẻ cảm xúc thật cá tính của bạn. Tất cả điều bạn cần làm là xem […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!