lá bùa chết

Bí ẩn bùa ngải xứ Mường với những lá bùa chết

Bí ẩn bùa ngải xứ Mường với những lá bùa chết

Viết ngày bởi

Nếu ghét người nào bà “mế” đó chỉ cần vẩy nước lã lên quần áo hoặc đọc những câu thần chú vào bát nước rồi đem cho người ấy uống, bùa ngải xứ Mường nhẹ thì ốm đau bệnh tật còn nặng thì chết ngay tức khắc. Đó là thuật yểm bùa chết người đã có […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!