lá số tử vi

Ý nghĩa các cung trên lá số Tử Vi

Viết ngày bởi

Bắt đầu từ cung Mệnh, theo chiều nghịch kim đồng hồ sẽ lần lượt là các cung: Huynh đệ, Phu (Thê), Tử tức, Tài bạch, Tật ách, Thiên di, Nô bộc, Quan lộc, Điền trạch, Phúc Đức, Phụ mẫu. Ngoài ra còn một cung lưu động là cung Thân, có thể an vào 1 trong […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!