Lắc chảo

Nghề

Nghề “lắc chảo” của người Việt ở Đức

Viết ngày bởi

“Lắc chảo” – tiếng lóng để chỉ nghề làm đầu bếp – được coi là cứu tinh cho nhiều người Việt khi sang Đức định cư. Chưa ai thống kê ở Đức có bao nhiêu nhà hàng Việt Nam, đầu bếp người Việt nhưng chắc chắn là rất nhiều. Đi đâu cũng thấy nhà hàng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!