Lạc Long Môn

Bí mật 500 năm và chân dung các đại cao thủ môn phái Võ Rồng

Bí mật 500 năm và chân dung các đại cao thủ môn phái Võ Rồng

Viết ngày bởi

Bị cuốn vào dòng xoáy tranh đoạt của lịch sử phong kiến, vị chưởng môn đời thứ tư của Lạc Long Môn (Võ Rồng) tức tốc truyền ngôi vị chưởng lại cho hậu bối, rồi cùng môn đồ mang võ phả Nam tiến. Trên mảnh đất địa linh xứ Quảng, nhắc đến “Rồng”, nhiều cao […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!