lâm chung

Vào thời điểm chết, bạn sẽ trải qua cảm giác thế nào?

Vào thời điểm chết, bạn sẽ trải qua cảm giác thế nào?

Viết ngày bởi

Vào lúc sắp lâm chung bạn phải trải qua nhiều cảm giác khổ đau cùng cực, những cảm giác này gây ra bởi những nguyên nhân như sau: 1. Vào lúc địa đại hòa nhập hay tan biến vào trong thủy đại, thân thể trở nên nặng nề và thân không thể tự nương nhờ […]

Khi hộ niệm cho người sắp lâm chung phải tụng niệm như thế nào mới đúng?

Khi hộ niệm cho người sắp lâm chung phải tụng niệm như thế nào mới đúng?

Viết ngày bởi

Hỏi: Trong khi chúng con đi hộ niệm cho người sắp lâm chung, có người thì tụng kinh, có người thì chỉ niệm Phật, có người bảo phải niệm Phật thật to tiếng thì người sắp chết mới nghe, nhưng ở trong bệnh viện làm sao chúng con niệm to tiếng được. Vậy xin hỏi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!