Lầu Năm Góc

Bí ẩn phong thủy của Lầu Năm Góc

Bí ẩn phong thủy của Lầu Năm Góc

Viết ngày bởi

 Kết cấu phong thủy của Lầu Năm Góc có một mối liên hệ mật thiết đến vận hạn nước Mỹ trong những năm vừa qua… Lầu Năm Góc là một trong những tòa nhà quan trọng bậc nhất của nước Mỹ. Tòa nhà đồ sộ được thiết kế theo hình ngũ giác này chính là […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!