lấy lại văn bản soạn thảo

Khôi phục văn bản soạn thảo dở bị mất trên trình duyệt

Khôi phục văn bản soạn thảo dở bị mất trên trình duyệt

Viết ngày bởi

Một Extension (phần mở rộng) của Chrome và Firefox giúp bạn lấy lại phần văn bản đang soạn thảo dở trên trình duyệt thì bị mất do sự cố Internet, lỗi trình duyệt hoặc máy tính bị treo. Bạn đang viết dở lời bình luận (comment) trên một diễn đàn hay soạn thảo dở email […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!