lấy oán báo oán

Nếu lấy oán báo oán thì Oán sẽ mãi chất chồng

Nếu lấy oán báo oán thì Oán sẽ mãi chất chồng

Viết ngày bởi

Hiện nhiều người trong xã hội ta đã lấy oán báo oán để trả thù người khác, nhưng những hành động như vậy thực sự là mang hậu quả gây nghiệp xấu vô cùng Kinh Phật giáo và trong Thánh Kinh đều thường nhắc đi nhắc lại những câu tương tự về vấn đề Ân […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!