Lê Lợi

Sự thật về kho báu ‘trinh nữ’ giữa lòng Hà Nội

Viết ngày bởi

“Lúc ấy Lê Lợi đánh đuổi quân Minh xong rồi thì sắm thuyền, cho ngựa để quân Minh về nước. Tướng nhà Minh không nỡ bỏ đi số vàng bạc khổng lồ mà mình vơ vét được trước đó định đem về nước. Nhưng nhóm tàn quân không dám đem theo đành nghĩ ra cách […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!