lễ Phật Đản

Ý nghĩa ngày lễ Phật Đản

Ý nghĩa ngày lễ Phật Đản

Viết ngày bởi

Mỗi năm đến ngày Lễ Phật đản, người con Phật đều ôn lại lịch sử của Đức Bổn sư để chiêm nghiệm và hành trì. Từ khi Đức Bổn sư nhập Niết-bàn cho đến nay, hàng trăm nghìn quyển sách, thơ ca, huyền thoại đã được sáng tác để ca ngợi Ngài. Nhưng tất cả […]

Ý nghĩa lễ Phật Đản

Ý nghĩa lễ Phật Đản

Viết ngày bởi

Người Phật tử dù xuất gia hay tại gia đều cần có ý thức sáng tỏ về trách nhiệm của mình đối với các sinh hoạt lễ hội văn hóa nói chung và lễ hội Phật đản nói riêng. Vì có mối quan hệ giữa sự tổ chức lễ hội với sự phát triển Phật […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!