lễ tạ mộ

Văn khấn lễ chạp (lễ tạ mộ) vào giờ Ngọ ngày 30 tết

Văn khấn lễ chạp (lễ tạ mộ) vào giờ Ngọ ngày 30 tết

Viết ngày bởi

Theo phong tục của người Việt thì ngày 30 tết các gia đình thường ra mộ sửa sang mộ, mời các vong linh gia tiên ông bà về ăn tết cùng con cháu. Những gia đình không có điều kiện ra mộ, hoặc ra mộ chỉ thắp hương mời các cụ về nhà ăn tết […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!