lễ vật

Đi chùa lễ Phật mà không thành tâm thì thà không đi còn hơn

Đi chùa lễ Phật mà không thành tâm thì thà không đi còn hơn

Viết ngày bởi

Chùa gắn liền với đời sống văn hóa và tinh thần của người Việt vì thế việc đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, đi chùa là phải thành tâm tuyệt đối nếu không thì không nên đi. Từ xưa đến nay, đi lễ chùa – một […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!