liên táng

Hiện tượng trùng tang - liên táng và cách hóa giải

Hiện tượng trùng tang – liên táng và cách hóa giải

Viết ngày bởi

TRÙNG TANG LIÊN TÁNG – MỘT VÀI ĐIỀU CẦN BIẾT . 1. KHÁI NIỆM TRÙNG TANG LIÊN TÁNG . Trùng tang liên táng là một hiện tượng có thật trong cuộc sống của chúng ta . Không có nhiều tư liệu viết về hiện tương này , nhưng trong dân gian vẫn truyền tụng với […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!