liệt sĩ

Lý giải thú vị về tài tìm mộ của nhà ngoại cảm

Viết ngày bởi

Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh (giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lý học Đông phương) đã đưa ra những lý giải thú vị về khả năng đặc biệt của nhà ngoại cảm. – Là một người từng chứng kiến và tham gia một số cuộc tìm kiếm mộ liệt sĩ dưới sự tư vấn của […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!