linh hồi

Qủy dưới địa ngục ăn gì?

Qủy dưới địa ngục ăn gì?

Viết ngày bởi

Trong “Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký” của Kỷ Hiểu Lam, có một đoạn kể về câu chuyện ở dưới địa ngục, đó là vào triều đại Thanh, tại chùa Hoành n nằm ​​ở phía tây nam Trung Quốc có một lão tăng – Minh Tâm hòa thượng đã thuật lại một câu chuyện, Kỷ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!