Lời dạy của đức Khổng Tử

Suy ngẫm lời dạy của đức Khổng Tử

Suy ngẫm lời dạy của đức Khổng Tử

Viết ngày bởi

Lời dạy của đức Khổng Tử giúp chúng ta hiểu thêm về cách đối nhân xử thế, cánh đối đáp với mọi người sao cho tròn đạo nghĩa, tránh làm người khác bực mình Hình hài của mẹ cha cho Trí khôn đời dạy, đói no tự mình. Sang hèn trong kiếp nhân sinh Buồn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!