lời đồn

Giải mã lời đồn ‘xả thịt thần đa’

Viết ngày bởi

Dân gian có câu nói truyền miệng “thần cây đa ma cây gạo, cú cáo cây đề”. Có người dựa vào câu nói này để lý giải rằng cây đa thường có thần linh trú ngụ. Ngày 9/5, cây đa cổ thụ nằm ven quốc lộ 70 đoạn qua thôn 5 xã Thịnh Hưng, huyện […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!