lời răn của đức Khổng Tử

Những lời răn của đức Khổng Tử và nghịch lý cuộc đời

Những lời răn của đức Khổng Tử và nghịch lý cuộc đời

Viết ngày bởi

Có những điều mà được cho là nghịch lý mà vẫn thưởng xảy ra, lời răn của đức Khổng Tử sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản chấn vấn để 1. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả. 2. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!